Emotion Recognition Task (ert)

de Emotion Recognition Task meet het vermogen om zes basisemoties in gezichtsuitdrukkingen te identificeren langs een continuüm van expressiegrootte.

administratietijd

6-10 minuten

Taakformaat

Computergevormde beelden afgeleid van de gelaatstrekken van echte individuen, die elk een specifieke emotie tonen, worden één voor één op het scherm weergegeven. Elk gezicht wordt weergegeven voor 200ms en vervolgens onmiddellijk bedekt tot restverwerking van het beeld te voorkomen. De deelnemer moet kiezen welke emotie het gezicht weergegeven uit 6 opties (verdriet, geluk, angst, woede, walging of verrassing).

Outcome measures

De outcome measures voor ERT hebben betrekking op percentages en getallen correct of incorrect en totale response latencies, die kunnen worden bekeken over individuele emoties of over alle emoties tegelijk.

normatieve gegevens

neem contact met ons op om uw normatieve gegevensvereisten te bespreken. Let op: we raden niet aan om normatieve gegevens te gebruiken in plaats van een controlegroep.

wanneer deze test te gebruiken

we raden aan deze test te gebruiken om cognitieve functies te beoordelen bij:

  • autismespectrumstoornis
  • depressie en affectieve stoornissen
  • schizofrenie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.