de rol van de distributiebreedte van rode bloedcellen (RDW) bij de beoordeling van cardiovasculaire risico ‘ s: nuttig of hype?

De distributiebreedte van rode bloedcellen (RDW) weerspiegelt de grootteverdeling van erytrocyten, wat een betrouwbare index van anisocytose vertegenwoordigt, die op grote schaal wordt gebruikt voor de differentiële diagnose van micro – en normocytaire anemieën. Samen met het grote gebruik in diagnostische hematologie, is RDW geassocieerd met aanwezigheid en complicaties van een breed scala van menselijke pathologieën tijdens de laatste decennia, met inbegrip van cardiovasculaire (CV) ziekten. Dit artikel is daarom bedoeld om een overzicht te geven van belangrijke studies en systematische reviews met meta-analyse, waarin RDW is geassocieerd met cardiovasculaire voorvallen en mortaliteit, in een poging om vast te stellen of er voldoende bewijs is om het routinematige gebruik ervan in de klinische praktijk te ondersteunen. Volgens de beschikbare gegevens lijkt het redelijk om te concluderen dat, hoewel de diagnostische specificiteit laag is en deze maatregel nog steeds wordt geteisterd door een belangrijk gebrek aan standaardisatie, RDW kan worden beschouwd als een index van verhoogde kwetsbaarheid van patiënten en een hogere kwetsbaarheid voor ongunstige resultaten. Abnormale RDW-waarden moeten artsen er derhalve toe aanzetten de diagnostische redenering over anemieën te verbreden, met name die welke te wijten zijn aan ondervoeding of malabsorptie, met inbegrip van een uitgebreide beoordeling van traditionele en niet-traditionele cardiovasculaire risicofactoren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.