Cite This Item

Journal Information

meer dan humane filologie is essentieel om de klassiekers als levende kracht te houden. Arion bestaat dus om werk te publiceren dat gedaan moet worden en dat anders niet gedaan zou kunnen worden. We willen stimuleren, provoceren, zelfs “plant” werk dat nu geen aanmoediging of sympathieke thuis elders vindt. Dit betekent zwemmen tegen de mainstream, weerstand bieden aan de uitersten van de conventionele filologie en kritische mode waarin het beroep nu gepolariseerd is. Maar het bezetten van dit vitale centrum mag op geen enkele manier de cruciale centrifugale beweging uitsluiten die ons kan leiden over disciplinaire grenzen en buiten de Academie. Wij streven naar een echt en genereus pluralisme dat klassieke studies opent in plaats van polariseert. We zullen niet gedwongen worden ons te conformeren aan de traditionele paradigma ‘ s of aan het “nieuwe” metafysische en ideologische absolutisme van de hedendaagse theorie. Als we verder willen gaan dan de verkanting van “isms” die nu de Academie domineren, is intellectuele durf nodig, geen disciplinaire schroom.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.