Canon 891-Age for Confirmation

Op 15 November 2000 keurde de Latin Rite de iure leden van de Nationale Conferentie van katholieke bisschoppen aanvullende wetgeving goed voor canon 891 van de code of Canon Law for the Latin Rite dioceses of the United States.de actie werd erkend door de Congregatie voor bisschoppen in overeenstemming met artikel 82 van de Apostolische Grondwet Pastor Bonus en uitgevaardigd bij decreet van de Congregatie voor bisschoppen ondertekend door Zijne Eminentie Giovanni Battista kardinaal Re, Prefect, en Zijne Excellentie meest eerwaarde Francesco Monterisi, secretaris, en gedateerd 9 mei 2001.de Nationale Conferentie van katholieke bisschoppen, in overeenstemming met de voorschriften van canon 891, besluit hierbij dat het sacrament van het vormsel in de Latijnse rite zal worden verleend tussen de leeftijd van discretie en ongeveer zestien jaar oud, binnen de grenzen bepaald door de diocesane bisschop en met inachtneming van de legitieme uitzonderingen gegeven in canon 891.als President van de Conferentie van katholieke bisschoppen van de Verenigde Staten, verklaar ik hierbij dat de ingangsdatum van dit decreet voor alle Latijnse bisdommen in de Verenigde Staten 1 juli 2002 zal zijn.gegeven in de kantoren van de United States Conference of Catholic Bishops in Washington, DC, op 21 augustus 2001.meest Eerwaarde Joseph A. Fiorenza bisschop van Galveston-Houston President, USCCB Eerwaarde Monseigneur William P. Fay Secretaris-Generaal, USCCB

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.