antibiotica of NSAID ‘ s voor ongecompliceerde urineweginfectie?

  1. Paul Little, hoogleraar eerstelijnsonderzoek
  1. University of Southampton
  1. p. little{at}soton.ac.uk

pijnverlichting en een vertraagd antibioticum is een pragmatische en evenwichtige benadering

urineweginfectie (UTI) is bij het gebruik van antibiotica de tweede na infectie van de luchtwegen. Het is een internationale prioriteit om het gebruik van antibiotica in de eerstelijnszorg te rationaliseren, gezien de gevaren van antibioticaresistentie en het bewijs dat voorschrijven in de eerstelijnszorg waarschijnlijk een belangrijke aanjager van antibioticaresistentie is.1 het proces door Kronenberg en collega ‘ s (doi: 10.1136 / bmj.j4784) 2 verstrekt een welkome aanvulling aan de literatuur, verstrekkend een hoofd-aan-hoofd vergelijking van een antibioticum met een niet steroidal anti-inflammatory drug (NSAID, diclofenac) wordt vergeleken en verlengend de bevindingen van een vorige Duitse die proef van antibiotica met NSAID ibuprofen wordt vergeleken.3

de resultaten tonen aan dat een eerste recept voor antibiotica superieur is aan NSAID ‘ s voor symptomatische behandeling en inferieur in termen van netto antibioticagebruik. Het verschil in symptoombeheersing is echter mogelijk niet zo sterk als het absolute verschil van 27% in symptoomoplossing op dag 3 zou doen vermoeden, aangezien de vermindering van de symptoomscore …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.