7 essentiële visuele hulpmiddelen voor de beoordeling van sociaal werk

Er zijn veel instrumenten voor de beoordeling van sociaal werk die sociaal werkers helpen bij het onderzoeken van hun cliënten en hun situatie.

in dit artikel zullen we kijken naar verschillende visuele tools die helpen om de relaties en situatie van de klanten grondig te begrijpen.

elk visueel hulpmiddel wordt uitgelegd met een sjabloon dat u online kunt bewerken en kunt downloaden als een afbeelding, PDF of SVG die u kunt insluiten in presentaties en andere documenten, of afdrukken kunt maken.

Wat is Maatschappelijk Werk?

in de beoordelingsfase van het maatschappelijk werkproces wordt multidimensionale informatie over de cliënt en zijn of haar situatie verzameld en beoordeeld. Op basis van deze beoordeling zal een plan worden opgesteld om de klant te helpen de uitdagingen en problemen te overwinnen. een beoordeling van het maatschappelijk werk helpt verschillende aspecten te onderzoeken, zoals de geestelijke gezondheid van de cliënt, opleiding, beroep, sterke punten, financiën, enz.

sociaal werkproces

beoordeling is de eerste stap in het maatschappelijk werkproces.

beoordeling

in deze eerste stap van het maatschappelijk werkproces wordt informatie verzameld over de sterke punten, behoeften, uitdagingen, doelstellingen en middelen van de cliënt.

door deze aspecten te onderzoeken, zult u in staat zijn te identificeren wat er moet veranderen en waarom, en een idee te genereren over wat er vervolgens moet gebeuren.

Planning

In deze fase zal worden besloten wie actie moet ondernemen, wanneer en hoe zij dit zullen doen. Maak daarom een actieplan dat flexibel genoeg is om de veranderende omstandigheden te overleven.

interventie

In deze fase zult u uw actieplan implementeren.

in een interventie moet u als maatschappelijk werker mogelijk de nodige middelen bieden om uw cliënt te helpen zelfstandig te leven, of advies en begeleiding geven om zijn vaardigheden te ontwikkelen.

evaluatie / evaluatie

evaluatie en evaluatie van de vooruitgang die u hebt geboekt met het uitgevoerde plan. Heeft u de resultaten kunnen bereiken die u had verwacht? Heeft het het leven van uw cliënt positief veranderd?

beoordelingsinstrumenten voor sociaal werk

Er zijn verschillende methoden en instrumenten om het beoordelingsproces voor sociaal werk te vergemakkelijken. In deze post, zullen we kijken naar verschillende visuele social work assessment tools die kunnen helpen sociaal werk beoefenaars verzamelen zoveel informatie over hun klanten als nodig is.Culturagram is een familiebeoordelingsinstrument ontwikkeld door Elaine Congress om families met verschillende culturele achtergronden te begrijpen. Het helpt zich te concentreren op 10 verschillende culturele aspecten en werkt het beste met immigrantengezinnen/ vluchtelingen.

het culturagram bestaat uit een diagram dat de volgende factoren onderzoekt;

  • de Reden voor de Verhuizing Juridische Status
  • Tijd in Gemeenschap
  • de Taal die Thuis Gesproken wordt en in de Gemeenschap
  • Health Overtuigingen
  • de Impact van het Trauma en de Crisis Events
  • Contact met Culturele en Religieuze Instellingen, Vakantie, Voeding en Kleding
  • Onderdrukking, Discriminatie, Vooroordelen, en Racisme
  • Waarden op het gebied van Onderwijs en Werk
  • Waarden over Familie
Culturegram maatschappelijk werk assessment tools
Culturagram Sjabloon (Klik op de sjabloon die u wilt bewerken online)

Ecomaps

vaak gebruikt door verpleegkundigen en maatschappelijk werkers, werd de ecomap ontwikkeld door Dr.Ann Hartman, die ook het genogram ontwikkelde.

het is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om de persoonlijke en sociale relaties van een familie met zijn externe wereld te visualiseren. Het helpt ook de kwaliteit van deze verbindingen over te brengen. De ecomap wordt veel gebruikt bij vluchtelingen-en migrantenfamilies.

Hoe teken je een ecomap

Stap 1: Begin je ecomap met een cirkel in het midden. Portretteren van de familieleden binnen de cirkel met behulp van een genogram – vierkanten voor mannelijke familieleden en cirkels voor vrouwelijke familieleden. Vermeld hun naam en leeftijd in het midden van de vorm die aan hen is toegewezen.

Stap 2: Geef de kwaliteit weer van de relatie tussen de familieleden door een van de onderstaande verbindingslijnen te gebruiken.

ecomap-verbindingslijnen

Stap 3: Identificeer en voeg uitgebreide familieleden of goede vrienden toe. Visualiseer de kwaliteit van de relatie met hen met behulp van de bovenstaande regels.

Stap 4: Voeg sociale en milieusystemen toe zoals scholen, religieuze instellingen, werk enz. die een impact hebben op de familie. Portretteren van de kwaliteit van de relaties hier ook.

Ecomap Template - assessment tools voor sociaal werk
Ecomap Template (klik op het sjabloon om het online te bewerken)

persoonlijke SWOT-analyse

een persoonlijke SWOT-analyse is een nuttig zelf-assessment tool die u kunt gebruiken met uw klanten. Hoewel het individueel moet worden gedaan, het helpt uw klant identificeren van hun sterke punten, zwakheden, bedreigingen en kansen.

de sleutel tot een succesvolle SWOT-analyse is het stellen van de juiste vragen. Lees ons artikel over persoonlijke SWOT-analyse te beoordelen en jezelf te verbeteren om te leren hoe je deze tool te gebruiken, samen met nuttige vragen die u kunt vragen van uw klanten.

persoonlijke SWOT-analyse
persoonlijke SWOT-analyse (klik op het sjabloon om het online te bewerken)

Zelfbeoordelingssjabloon

een ander zelfbeoordelingsinstrument waarmee u een verscheidenheid aan aspecten kunt verkennen van het leven van een individu is dit werkblad ontwikkeld door Ignacio Pacheco over sociaal werk tech.

self-assessment template - social work assessment
Self-Assessment Template (klik op het sjabloon om het online te bewerken)

Genogrammen

Genogram is een hulpmiddel om de familierelaties van een persoon te visualiseren en geschiedenis. Het gaat een stap verder van het traditionele stamboomdiagram en belicht generatiepatronen en psychologische factoren die de relaties beïnvloeden.

Genogram is een geweldig hulpmiddel om clients in staat te stellen hun huidige omstandigheden uit te leggen waar ze moeite mee hebben om openlijk over te spreken. Bijvoorbeeld, een cliënt die wordt misbruikt, maar aarzelt om erover te spreken, kan een genogram gebruiken om zijn/haar situatie aan te geven en een dialoog te openen met de maatschappelijk werker.

Genogramsjabloon - hulpmiddelen voor beoordeling van sociaal werk
Genogramsjabloon (klik op het sjabloon om het online te bewerken)

Sociogram

Sociogram is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om de soorten relaties binnen een groep. Dit zal u helpen groepsgedrag te begrijpen.

het kan u waarschuwen over mensen die geïsoleerd worden binnen de groep of populair zijn onder velen.

Sociogramsjabloon
Sociogramsjabloon (klik op het sjabloon om het online te bewerken)

mindmaps

net als bij het culturagram, kunt u mindmaps gebruiken om vast te leggen, te organiseren en categoriseer informatie die je tegenkomt tijdens interviews met klanten in de beoordelingsfase.

Mind Map for Social Work Assessment
Mind Map for Social Work Assessment (klik op het sjabloon om het online te bewerken)

Anymore Social Work Assessment Tools?

Hier hebben we populaire assessmenttools voor sociaal werk opgesomd die u gemakkelijk kunt gebruiken om cliënten en hun situatie te begrijpen en hun relaties met hun familie en de buitenwereld te definiëren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.