Volvox: en enkel algemodell for embryogenese, morfogenese og cellulær differensiering

Mønster av en multicellulær kroppsplan innebærer et koordinert sett med utviklingsprosesser som inkluderer celledeling, morfogenese og cellulær differensiering. Disse prosessene har blitt mest intensivt studert hos dyr og landplanter; imidlertid kan dyp innsikt også oppnås ved å studere utvikling i enklere multicellulære organismer. Den flercellede Grønne algen Volvox carteri (Volvox) er en utmerket modell for undersøkelse av utviklingsmekanismer og deres evolusjonære opprinnelse. Volvox har en strømlinjeformet kroppsplan som bare inneholder noen få tusen celler og to forskjellige celletyper: reproduktive kimceller og terminalt differensierte somatiske celler. Mønster Av Volvox kroppsplan oppnås gjennom et stereotypt utviklingsprogram som inkluderer embryonal spaltning med asymmetrisk celledeling, morfogenese og celletypedifferensiering. I denne gjennomgangen gir Vi en oversikt over hvordan disse tre utviklingsprosessene gir opphav til den voksne formen I Volvox og hvordan utviklingsmutanter har gitt innsikt i mekanismene bak disse hendelsene. Vi fremhever Tilgjengelighet Og tractability Av Volvox og dets slektninger som gir en unik mulighet for å studere utvikling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.