TLC Rapport

A. Fyll Ut Rapportskjemaet.

B. Fest en kopi av eksperiment notebook side (r) som viser tegningen av utviklet TLC plate (s).

C. hvis Rf-beregningene dine ikke er på kopien, kopierer du enten beregningene, eller tar med en ny beregningsside som viser hvordan Du oppnådde Rf-verdiene som vises på Rapportskjemaet. Fest beregningene Til Rapportskjemaet.

før du skriver rapporten, i organisk kjemi lærebok, kan du lese disse emnene:resonansstrukturer, spesielt for karbonyl (C=O) forbindelser;

· polare / ikke-polare funksjonelle grupper, dipolpiler og bestemmelse av molekylær polaritet;

· dipol-dipol-interaksjoner og hydrogenbinding (en sterk dipol-dipol-interaksjon).

etter å ha visualisert dine tynnlagskromatografiresultater, har du uten tvil etablert elueringsordren for de tre forbindelsene som: fluorenol > fluorenon > fluorenol. Dette kan ha vært en overraskelse. Tross alt er den stasjonære fasen, silika, ganske polar og rekkefølgen av polariteten til de tre forbindelsene (som angitt riktig i forsøket) er ikke elueringsordren.

Men etter å ha vurdert strukturer av fluorenderivatene og strukturen av silika, bør du kunne ta hensyn til elueringsordren.

1. Først, ta hensyn til rekkefølgen av polariteten til de tre forbindelsene ved å vurdere deler a) og b), nedenfor.

a) Fluor er i hovedsak ikke-polar. Forklar kort, med hensyn til atomer som er tilstede og fraværende i fluor, og deres relative elektronegativiteter, hvorfor fluor er ikke-polar.

b) dipolmomentet av 2-propanol er 1,66 d og acetonets er 2,69 D. Tegn strukturen for hver av disse, og trekk deretter den mindre, men viktige resonansbidragsstrukturen for aceton. Det er resonanshybridstrukturen til ketoner som står for deres større polaritet sammenlignet med alkoholer med lignende struktur.

c) Tegne en resonans bidragsyter og resonans hybrid struktur for fluorenon.

2. a) selv om fluorenon er mer polar enn fluorenol, står mer spesifikke interaksjoner mellom fluorenol og silika for sin langsomme migrasjon i tynnlagskromatografi. Nedenfor er et bilde av den delvise strukturen av silika. Ved hjelp av forkortede strukturer for fluorenol og fluorenon, viser de spesifikke intermolekylære interaksjonene mellom disse forbindelsene og silika. (Tegn i ekstra silanolgrupper, etter behov. Bruk forkortelser SOM R2CHOH og R2C=O. En god tegning vil vise minst to molekyler fluorenol (interagerer på forskjellige måter med silika) og ett molekyl fluorenon og vil ta hensyn til gjennomgangsemnene ovenfor.) Sørg for å inkludere alle ikke-bonding elektroner i tegningen.

b) oppsummer kort samspillet mellom silika og de tre forbindelsene som står for elueringsordren I TLC.

Monter Rapporten i rekkefølgen A.-D., ovenfor.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.