Teknikk for innsetting av et endotracheal (ET) rør

Iowa Neonatology Fellows
Revidert: John Dagle MD, PhD
Fagfellevurdering Status: Internt Fagfellevurdert

Indikasjoner

 • Gir luftvei for mekanisk ventilasjonsstøtte.
 • Administrasjon av overflateaktive stoffer eller andre medisiner direkte inn i lungene.
 • Lindre kritisk øvre luftveisobstruksjon.
 • Gi rute for selektiv bronkial ventilasjon.
 • Bistå i lungehygiene når sekreter ikke ellers kan ryddes.
 • Få direkte trakealkulturer.

riktig størrelse på ENDOTRAKEALTUBEN (ETT) og innsettingslengde (spiss til leppeavstand) kan beregnes ut fra spedbarnets vekt.

Korrekt endotrakealt rør (ETT) størrelse og lengde på innsettingstabellen

Vekt ETT Innsettingsdybde (cm)
1 kg 2,5
2 kg 3,0 8
3 kg 3,5 9
4 KG 4.0 Legg til 1 cm for hver ekstra kg kroppsvekt.
Innsettingsdybde (cm) = 6 + vekt (kg)

røret bør ikke passe tett mellom stemmebåndene for å minimere traumer i øvre luftveier.i de fleste tilfeller kan et spedbarn ventileres tilstrekkelig med pose og maske slik at endotracheal intubasjon kan gjøres som en kontrollert prosedyre. DET ENE VIKTIGE UNNTAKET er i tilfeller av kjent eller mistenkt medfødt diafragmatisk brokk.

Forberedelse er viktig for å lykkes. Kontroller tilgjengeligheten av følgende utstyr før prosedyren-suging, laryngoskop med fungerende lyskilde, passende laryngoskopbladstørrelse (Miller 0 eller Miller 1), tilførsel Av ETTs, CO2-detektor, stetoskop, tape og lim. Premedisinering av spedbarnet (sedasjon og analgesi) bør vurderes i alle tilfeller av elektiv intubasjon.

Teknikk

 • før du forsøker innsetting AV EN ETT og som indikert ved klinisk tilstand, bør man ventilere spedbarnet med pose og maske med 80-100% oksygen. Hvis DET ikke er mulig å sette INN ETT innen 30 sekunder, må barnet ventileres igjen i 30-60 sekunder før intubasjonen settes inn igjen.
 • Spedbarnets hode skal være litt forlenget(i sniffeposisjonen) med kroppen justert rett.
 • laryngoskopet holdes med venstre hånd. Skyve ned forsiktig på strupehodet med den femte fingeren på venstre hånd (eller å ha en assistent gjøre det) for å gi liten cricoid press kan bidra til å visualisere stemmebåndene. Unngå ekstrem spenning eller tilt av laryngoskopet.
 • ETT holdes i høyre hånd og settes inn mellom vokalledninger slik at spissen er 1-2 cm under vokalledninger.
 • Sikre endotracheal posisjon ved BRUK AV EN CO2-detektor – dette har blitt en standard for omsorg. Detektoren skal skifte farge (lilla til gul) med 5-6 puste.
 • Kontroller rørposisjonen ved auskultasjon av brystet (og magen) for å sikre lik lufting av både lungene og observasjon av brystbevegelsen med positiv trykkinflasjon.
 • Sikre ETT med to stykker av 1/4 tommers tape plassert på leppe og sikkert rundt ETT.
 • Bekreft POSISJONEN TIL ETT ved brystrøntgen.

når en stylet brukes for intubasjon, være sikker på at stylet spissen ikke strekker seg utover slutten AV ETT.

hvis spedbarnet vil kreve intubasjon i mer enn 10-14 dager, bør du vurdere bruk av en ganeplate for å forhindre dannelse av en palatalspor. Gane plater kan fås ved å be Om en konsultasjon Fra Pediatrisk Tannbehandling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.