Sitere Dette Elementet

Abstract

hva vi har vært vitne til i løpet av de siste tiårene er at rollen til staten som styrende institusjon er fallende jevnt over hele verden. Staten står overfor utfordringer innenfra og utenfra, og i et stort antall sektorer ser det ut til å skje i å legge til rette for styring. Noen av problemene er av en så kompleks natur at de synes å være utenfor kapasiteten og purview av den moderne staten. I den moderne verden utgjør ikke-statlige organisasjoner og sosiale bevegelser en alvorlig utfordring for verdenssystemets stats-sentriske søyler. En slik situasjon av internasjonalt anarki gir et potensielt rom for å søke på de forskjellige dimensjonene av anarki, stat og styring både på nasjonalt og internasjonalt nivå.The Indian Journal Of Political Science Er en av De mest anerkjente refereed journals Of Political Science på internasjonalt nivå og den fremste journal of the discipline I India. En kvartalsvis publikasjon, tidsskriftet gjenspeiler den intellektuelle tradisjon og engasjement av sin overordnede organ, Den Indiske Statsvitenskap Association (IPSA),mot fremme av statsvitenskap, vitenskapelige studier av politikk, og formidling av kunnskap gjennom strenge politiske undersøkelser.

Utgiverinformasjon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.