semantikken til evolusjonær tilpasning: avklaring og evaluering

ABSTRACT

en kompleks terminologi utviklet rundt det evolusjonære begrepet tilpasning. En definisjon av tilpasning er synonymt med adaptiv evolusjon og betegner en prosess med befolkningsendring drevet av naturlig utvalg som resulterer i at individer bedre kan overleve og reprodusere i et bestemt miljø (sammenlignet med befolkningen før prosessen begynte). Dette plasserer tilpasning på et hypotetisk sluttpunkt i en tidsmessig rekkefølge og kan være vanskelig å bruke fordi fenotypisk sammensetning av tidligere, ikke-tilpassede populasjoner er ukjent. Imidlertid kan oppstandelseseksperimenter gi komparative data om populasjoner før og etter tilpasning. Tilpasningsprosessen er en konsekvens av de godt beskrevne forskriftene om naturlig utvalg som finnes i lærebøker. Tilpasning betegner også ethvert trekk som øker en organismes kondisjon i forhold til individer som mangler det. Denne’ alle eller ingen ‘ begrepet tilpasning begrenser nytten fordi de fleste trekk er kvantitative. Blad pubescence, en kvantitativ egenskap som viser fenotypisk og genetisk variasjon i plantearter, brukes til å illustrere adaptiv verdi og betydning. Historisk anvendelse av tilpasning har variert fra individer til populasjoner til arter og omfattet molekylære og fenotypiske egenskaper. Selv om eksaptasjon og feiladaptasjon har noe heuristisk verktøy, er pre-tilpasning best unngått fordi den ikke reflekterer adaptiv evolusjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.