rollen av røde blodlegemer distribusjon bredde (RDW) i kardiovaskulær risikovurdering: nyttig eller hype?

RØD blodcellefordelingsbredde (RDW) reflekterer erytrocytstørrelsesfordeling, og representerer dermed en pålitelig indeks for anisocytose, mye brukt til differensialdiagnose av mikro – og normocytiske anemier. SAMMEN med den store bruken i diagnostisk hematologi HAR RDW vært forbundet med tilstedeværelse og komplikasjoner av et stort utvalg av humane patologier i løpet av de siste tiårene, inkludert kardiovaskulære (CV) sykdommer. Denne artikkelen tar sikte på å gi en oversikt over viktige studier og systematiske oversikter med meta-analyse, DER RDW har vært assosiert MED CV-hendelser og dødelighet, i forsøket på å fastslå om det finnes nok bevis for å støtte rutinemessig bruk i klinisk praksis. Ifølge tilgjengelige data virker det rimelig å konkludere med at SELV om diagnostisk spesifisitet er lav, og dette tiltaket fortsatt er plaget av viktig mangel på standardisering, KAN RDW betraktes som en indeks for økt pasientfraghet og høyere sårbarhet for uønskede utfall. Unormale RDW-verdier skal derfor overtale leger til å utvide den diagnostiske begrunnelsen over anemier, spesielt de som skyldes underernæring eller malabsorpsjon, og omfatter en omfattende vurdering av tradisjonelle OG ikke-tradisjonelle CV – risikofaktorer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.