Review articleAppropriated racial undertrykking: Implikasjoner for mental helse i Hvite og Svarte

Rasisme har blitt undersøkt i sine mange former. Stipend om hvordan enkeltpersoner personlig erfaring, takle, og administrere rase undertrykkelse er fortsatt under utvikling. Begrepet «appropriert raseundertrykkelse» reframes konstruksjonen «internalisert rasisme» som en prosess der medlemmer av en gruppe passer til en dominerende gruppes ideologi, tilpasser sin oppførsel og oppfatter en underordnet status som fortjent, naturlig og uunngåelig. Uttrykket av tilegnet rasemessig undertrykkelse er basert på en rekke kompliserte og samvirkende prosesser, som incentiviserte samfunnsnormer, kritisk bevissthet og rasesosialisering. Vi konseptualiserer bevilget rasemessig undertrykkelse som en mediert prosess som gir både direkte og indirekte helseutfall for både ikke-dominerende og dominerende grupper. Sistnevnte er kritisk fordi lite forskning undersøker hvordan rasisme påvirker dominerende grupper og deres helse. I denne kommentaren undersøker vi to eksempler hvor tilegnelse av rasemessig undertrykkelse kan gi både negative og adaptive utfall. Selv om vi fremhever eksempler forankret I Hvite Og Svarte raseopplevelser, vurderer vi kort implikasjoner for kryssende og flere marginaliserte identiteter også. Fremtidige forskningsanbefalinger for psykologi, folkehelse og tverrfaglig forskning diskuteres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.