Klassifisering Av Fordringer

Notater fordringer representerer skriftlige løfter (vanligvis dokumentert av en formell instrument) for å motta en bestemt sum penger (pluss eller med renter) på et angitt fremtidig dato eller på forespørsel. Gjeldsbrev er et skriftlig løfte om å betale en bestemt sum penger på noen definitive dato eller på forespørsel. Låntakeren (kunden) lover å betale utlåner (selskapet) en bestemt sum penger, pluss (eller inkludert) renter, på en fremtidig dato, som er kjent som forfallsdato, eller datoen da maker (eller debitor) må betale notatbalansen til betalingsmottakeren (eller kreditor). Notater fordringer kan eller ikke kan oppstå fra forretnings-eller handelstransaksjoner, og de utstedes vanligvis for lengre perioder. De kan klassifiseres som enten kortsiktige eller langsiktige. Notater fordringer kan også være sikret, noe som betyr at låntaker (kunden) gir utlåner (selskap) et krav til en viss mengde av sine eiendeler (ofte referert til som sikkerhet) i tilfelle av låntakers mislighold, eller unnlatelse av å betale notatet.Andre fordringer inkluderer inntektsskatter, rentefordringer og de som vanligvis ikke oppstår fra handels – eller forretningstransaksjoner, og inkluderer beløp lånt til ansatte eller bedriftsledere. Godta fordringer i bytte for salg av varer eller tjenester eller utlån av penger presenterer et selskap med kredittrisiko—det for manglende betaling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.