Kapittel 1-Mettet Eller Parafin Hydrokarboner. Alkaner

paraffiner eller alkaner er mettede forbindelser av karbon og hydrogen som har en åpen kjedestruktur og har den generelle formel CnH2n+2. De er de overordnede stoffene hvorfra alle alifatiske forbindelser kan avledes. Mettede hydrokarboner som spenner fra metan til CA. C70H142 finnes I råolje( petroleum), som er bredt fordelt over jordskorpen. Parafinhydrokarboner kan fremstilles ved hydrogenering av umettede hydrokarboner, reduksjon av alkylhalogenider, reduksjon av aldehyder og ketoner, reduksjon av syrer og alkoholer, wurtz koblingsreaksjoner, ved bruk av organometalliske forbindelser og Kolbe-syntesen. Fysiske egenskaper av parafin,, slik som kokepunkter, smeltepunkter, krystallstruktur og bindingslengder, fallskjerm, og viskositet er også analysert i dette kapitlet. De forskjellige kjemiske egenskapene til paraffinen er preget av typiske reaksjoner som inkluderer: termiske reaksjoner, alkylering, oksidasjon, halogenering, nitrering og dannelse av molekylære komplekser. Andre reaksjoner inkluderer de med uorganiske reagenser, som svovel, svovelsyre, fosfor, ammoniakk, cyanogener og karbonmonoksid. Teknisk produksjon av parafin hydrokarboner fra naturlige kilder, fra konvertering operasjoner i petroleum raffinering, Og Fischer-Tropsch prosessen er beskrevet, og noen få individuelle medlemmer av parafin serien er også profilert i dette kapitlet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.