Host mottakelighet For Lernaea cyprinacea L. Og dens behandling i et stort akvarium system

Abstract. Host følsomhet For lernaea cyprinacea ble studert under et utbrudd av infeksjonen i et akvarium som inneholdt 58 arter eller bestander av fisk som tilhører 20 familier og åtte ordrer. L. cyprinacea ble ved et uhell introdusert ved to anledninger og spredt gjennom gjenvinning av akvariet som utsatte all fisk for infeksjon. Under det første utbruddet ble bare 39,7% av fiskeartene smittet. Omtrent 17% hadde et gjennomsnitt på mindre enn 10 parasitter og 22% hadde et gjennomsnitt på mer enn 10 parasitter. I løpet av det andre utbruddet, 6 måneder etter det første, var det en nedgang i både forekomst og intensitet av infeksjon; bare fem arter ble smittet og gjennomsnittlig infeksjonsnivå var mindre enn 10 per fisk bortsett fra nyinnført fisk. Dette antyder mulig utvikling av immunitet i de tidligere infiserte vertene. Ved begge tilfeller ble infeksjonen vellykket utryddet ved Å bruke Unden (2‐isopropoksy‐fenyl‐n‐metylkarbamat) ved 0,16 ppm, ukentlig i 4 uker og Dipterex (0,0-dimetyl, 2,2,2-triklor-l-hydroksyetylfosfat) ved 0,16 ppm for den femte dosen, når larvestadiene av parasitten viste resistens mot Unden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.