ELI5: Hvordan fungerer choke på en liten motor?

en chokes jobb er ikke å begrense mengden luft som kommer inn i en motor. Det er å øke mengden manifoldvakuum sett på hovedventurien for å trekke inn ekstra drivstoff. Det ekstra drivstoffet er nødvendig fordi drivstoffdampen kondenserer på en kald manifold og ikke når sylinderen i tilstrekkelig mengde som trengs for en enkel start.

en forgasser har 3 baner for drivstoff for å komme inn i manifolden. En tomgangskrets, en overføringskrets og en hovedkrets. Tomgangskretsen er bare et lite hull under sommerfuglplatene du ser når du ser ned i en forgasser, og ser full vakuum med platene lukket. Overføringskretsen er i utgangspunktet et lite spor som blir avdekket når platene begynner å bevege seg av sitteposisjonen. På dette punktet er det ikke nok drivstoff som kommer fra tomgangskretsen og ikke nok luftstrøm for å starte hovedstrålene som strømmer. Dette gir ekstra drivstoff som kreves for å tillate en jevn overføring fra tomgang til hovedkretser. En choke omgår gasspjeldplatene noe ved å lukke noe av luftstrømmen før hovedventurien. Dette er hvordan hovedkretsen kan se vakuum for å levere ekstra drivstoff. Er ikke lett der for å begrense luft, men heller øke drivstoffet inn i manifolden. Klart som gjørme?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.