Hospodářské hydrogeologyDepressurization multi-vrstvený artéských systém pro vodu a injektážní malty kontrolu během hluboké důlní šachtě rozvoj

Uran v Minerální Granty Pás severozápadní Nové Mexiko je prozkoumat postupně od větších hloubkách. Jako důlní hlubin nárůst, více zvodní a vyšší hydrostatické hlavy se vyskytují. Řízení vody během potopení důlní šachty je rozhodující pro úspěšný vývoj hřídele.

postupy testování v terénu byly navrženy tak, aby poskytovaly údaje o koeficientech zvodnělé vrstvy, schopnosti spárovací hmoty a síle horniny odpovídající krátkodobému období výstavby při potopení hřídele. Návrhové koeficienty byly vybrány na základě výsledků terénních a laboratorních testů a regionální geohydrologie.

uranová ruda se nachází mezi 915 a 1220 m (3000 a 4000 ft.) pod povrchem. Geologie studované oblasti zahrnuje střídání mořského a mořského pískovce, prach a břidlice. Ruda se nachází v nejnižším ze šesti hlavních identifikovaných kolektorů.

byl navržen odtlakovací systém pro snížení hydrostatického tlaku a přítoku šachtové vody z každého z kolektorů. Rychlost podzemní vody přes šachtu byla udržována pod 0,61 m / den (2 ft./ den) a minimalizovaný pohyb spárovací hmoty od hřídele.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.