Telosentrinen kromosomi

määritelmä
substantiivi, monikko: telosentrinen kromosomi
kromosomi, jonka sentromeeri on sijoitettu hyvin lähelle kromosomin päätä
täydennys
sentromeeri on kromosomin tiheä, suppea alue. Se sisältää hyvin erikoistuneita toistuvia DNA-jaksoja (esimerkiksi satelliitti-DNA), jotka on pakattu heterokromatiiniksi. Sentromeeri toimii kinetokorien kokoontumispaikkana, ja siksi se on välttämätöntä kromosomien kohdistuessa metafaasilevyyn ja kromosomien erottuessa myöhemmin solunjakautumisen aikana. Sentromeerin läsnäolo johtaa kromosomihaarojen luonnehtimiseen. Arm, joka on suhteellisen lyhyempi kutsutaan p taas yksi, joka on pidempi kutsutaan q. perusteella kannan centromere, kromosomi voidaan kuvata metacentric, submetacentric, acrocentric, telocentric, subtelocentric, ja holocentric.
telosentrinen kromosomi on kromosomi, jonka sentromeeri sijaitsee toisessa päässä. Sentromeeri sijaitsee hyvin lähellä kromosomin päätä, että p-haarat eivät näkyisi tai tuskin näkyisivät. Kromosomi, jonka sentromeeri on lähempänä päätä kuin keskustaa, kuvataan subtelosentriseksi.
ihmisellä ei ole havaittu telosentrisiä eikä subtelosentrisiä kromosomeja.
Katso myös:

  • centromere
  • kromosomi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.