Mikä on IPCC?

hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) on vuonna 1988 perustettu YK: n elin, joka arvioi tiedettä ilmastokriisistä. Sillä on 195 jäsenvaltiota, ja se perustettiin antamaan poliittisille päättäjille säännöllisiä tieteellisiä arvioita ilmastokriisistä ja sen mahdollisista tulevista riskeistä sekä esittämään sopeutumis-ja lieventämissuosituksia.

IPCC tuottaa merkittäviä raportteja viiden vuoden välein, mutta ei tee omaa tutkimustaan. Sen sijaan se valitsee satoja tiedemiehiä eri puolilta maailmaa valmistelemaan niitä. Nämä tutkijat arvioivat tieteellistä kirjallisuutta sekä hallituksen ja teollisuuden raportteja kehittääkseen kattavan analyysin ilmastokriisin tilasta. Kun Asiantuntijat ovat koonneet kertomukset, YK: n jäsenvaltiot tarkastelevat niitä rivi riviltä täysistunnoissa, ja niiden on hyväksyttävä ne yksimielisesti.

IPCC on laatinut tähän mennessä viisi raporttia. Tuorein käsittelee elämää planeetalla, jolla on 1,5 ja 2 celsiusastetta ilmaston lämpenemistä ja sen vaikutuksia maahan, meriin ja jäisiin paikkoihin.

se laatii myös erityiskertomuksia jäsenvaltioiden hallitusten sopimista aiheista sekä Menetelmäraportteja, joissa annetaan ohjeita kasvihuonekaasuinventaarioiden laatimiseen.

näiden raporttien toimittamiseksi IPCC pitää hallitustensa edustajien kokouksia, joissa IPCC: n työryhmien paneeli kokoontuu TÄYSISTUNNOIKSI hyväksymään, hyväksymään ja hyväksymään raportteja. IPCC: n täysistunnoissa päätetään myös IPCC: n työohjelmasta ja muista liiketoiminnoista, kuten sen budjetista ja Raporttien pääpiirteistä. IPCC: n työvaliokunta kokoontuu säännöllisesti antamaan paneelille ohjeita työnsä tieteellisistä näkökohdista.

saatat myös tykätä: mikä on Nagoyan protokolla?

IPCC: n työryhmät ja työryhmä

IPCC: n arviointeja ja erityiskertomuksia laativat kolme työryhmää, jotka analysoivat kukin eri näkökulmaa ilmastokriisiin: työryhmä I (fysikaalisen tieteen perusta), työryhmä II (vaikutukset, sopeutuminen ja haavoittuvuus) ja työryhmä III (ilmastonmuutoksen hillintä).

on myös kansallisia Kasvihuonekaasuinventaarioita käsittelevä työryhmä, jonka päätavoitteena on kehittää ja tarkentaa menetelmiä kansallisten kasvihuonekaasupäästöjen ja-poistumien laskemiseksi ja raportoimiseksi.

työryhmät ja työryhmä hoitavat raporttien valmistelun sekä valitsevat ja johtavat niitä laativat asiantuntijat.

paneeli ei kerro hallituksille, mitä pitäisi tehdä, vaan arvioi mahdollisia ratkaisuja. Niiden johtopäätökset eivät ole tulevaisuuden ennusteita, vaan ennusteita, jotka perustuvat erilaisiin lämpenemisskenaarioihin.

mikä on IPCC: n missio?

tiedeyhteisössä IPCC: n raportteja pidetään laajasti kattavimpana ja luotettavimpana arviointina ilmastokriisistä. Vuonna 2007 IPCC sai Nobelin rauhanpalkinnon. Michiganin yliopiston historioitsija ja informaation professori Paul Edwards kirjoitti kirjassaan, että ” IPCC: n raporttiluonnokset käyvät läpi enemmän tarkastelua kuin mitkään muut asiakirjat tieteen historiassa.”

kuvaaja: hallitustenvälinen ilmastopaneeli

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.