Maailman terveysjärjestö WHO: n

mukaan Maailman terveysjärjestö (WHO) julkaisi äskettäin listan 13 kiireellisestä terveyshaasteesta, joita maailma kohtaa ensi vuosikymmenellä.

listasta

WHO: n mukaan lista tarjoaa yleiskuvan ”kiireellisistä, maailmanlaajuisista terveyshaasteista”, jotka WHO kehitti asiantuntijoiden avulla ympäri maailmaa. WHO sanoi, että luetteloon sisältyvät haasteet ”vaativat vastausta muulta kuin terveysalalta”, lisäten,” hallitusten, yhteisöjen ja kansainvälisten virastojen on tehtävä yhteistyötä ”näiden” kriittisten ” kysymysten ratkaisemiseksi.

joka sanoi, että kaikki listalla olevat haasteet ovat kiireellisiä, ja useat niistä liittyvät toisiinsa. Sellaisenaan WHO ei listannut haasteita missään tietyssä järjestyksessä.

seuraavan vuosikymmenen 13 suurinta terveyshaastetta

1. Ilmastokriisi

maailman ilmastokriisillä on WHO: n mukaan merkittäviä terveysvaikutuksia, sillä pelkästään ilmansaasteet tappavat arviolta seitsemän miljoonaa ihmistä vuosittain. Lisäksi yli 25 prosenttia kroonisiin Hengitystiesairauksiin, sydänkohtaukseen, keuhkosyöpään ja aivohalvaukseen johtaneista kuolemista johtuu samoista päästöistä, jotka ovat vastuussa ilmaston lämpenemisestä, WHO sanoi. Ilmastonmuutos pahentaa WHO: n mukaan myös aliravitsemusta ja edistää tartuntatautien leviämistä.

WHO sanoi pyrkivänsä luomaan ”hallituksille politiikkavaihtoehtoja”, joilla pyritään vähentämään ilmansaasteisiin liittyviä terveysriskejä. Järjestön mukaan ” sekä julkisen että yksityisen sektorin johtajien on tehtävä yhteistyötä ilmamme puhdistamiseksi ja ilmastonmuutoksen terveysvaikutusten lieventämiseksi.”

10 helppoa mahdollisuutta mennä vihreäksi—ja parantaa pohjanoteerausta

2. Terveydenhuollon toimitus konfliktialueilla ja kriisialueilla

WHO totesi, että vuonna 2019 suurin osa järjestön ”korkeimman … vastauksen vaatineista tautiepidemioista tapahtui maissa, joissa konfliktit olivat pitkittyneet.”WHO sanoi kirjanneensa yhteensä 978 hyökkäystä terveydenhuollon työntekijöitä tai laitoksia vastaan 11 maassa viime vuonna, mikä johti 193 kuolemaan. Konfliktit pakottivat myös ennätysmäärän ihmisiä jättämään kotinsa, minkä seurauksena kymmenien miljoonien ihmisten pääsy terveydenhuoltoon rajoittui, WHO sanoi.

WHO totesi, että se ”tekee yhteistyötä maiden ja kumppaneiden kanssa terveydenhuoltojärjestelmien vahvistamiseksi, valmiuksien parantamiseksi ja pitkäaikaisen vararahoituksen saatavuuden lisäämiseksi monimutkaisiin terveyshätätilanteisiin.”Ryhmä kuitenkin sanoi” poliittisten ratkaisujen ”olevan tarpeen” pitkittyneiden konfliktien ratkaisemiseksi, heikoimpien terveydenhuoltojärjestelmien laiminlyönnin lopettamiseksi ja terveydenhuollon työntekijöiden ja laitosten suojelemiseksi hyökkäyksiltä.”

Infographic: View a snapshot of health systems around the world

3. Terveydenhuollon pääoma

ihmisten terveyden laadussa on suuria eroja eri sosioekonomisissa ryhmissä, WHO sanoi. WHO totesi esimerkiksi, että matalan ja korkean tulotason maiden ihmisten elinajanodotteessa on 18 vuoden ero, samoin kuin samoissa maissa ja kaupungeissa asuvien ihmisten elinajanodotteissa on merkittäviä eroja. Lisäksi pieni-ja keskituloisilla mailla on suhteettoman suuri taakka syövästä, diabeteksesta ja muista tarttumattomista sairauksista, jotka voivat nopeasti rasittaa pienituloisten kotitalouksien varoja.

WHO sanoi pyrkivänsä puuttumaan terveysalan tasapuolisuuden eroihin parantamalla ”lasten ja äitien hoitoa, ravitsemusta, sukupuolten tasa-arvoa, mielenterveyttä sekä riittävien vesi-ja sanitaatiopalvelujen saatavuutta” ja antamalla ohjeita siitä, miten maat voivat toimia terveydenhuollon tasapuolisuuden parantamiseksi.

raportti: Miten psykososiaaliset riskitekijät voidaan integroida jatkuvaan hoitoon

4. Hoitojen saatavuus

WHO: n mukaan noin kolmanneksella maailman ihmisistä ei ole pääsyä välttämättömiin terveystuotteisiin, kuten diagnostisiin välineisiin, lääkkeisiin ja rokotteisiin. Rajoitettu saatavuus ruokkii WHO: n mukaan lääkeresistenssiä ja uhkaa ihmisten henkeä ja terveyttä.

WHO totesi, että se aikoo ”terävöittää keskittymistään” pyrkimyksiin torjua ”ala-arvoisia ja väärennettyjä lääkkeitä”, parantaa matalan tulotason maiden valmiuksia taata lääkkeiden laatu koko toimitusketjussa ja parantaa taudinmäärityksen ja hoidon saatavuutta ei-tarttuvissa sairauksissa.”

Telehealth 101: Get the primer series

5. Tartuntatautien ehkäisy

HIV, sukupuoliteitse tarttuvat infektiot, virushepatiitti ja muut tartuntataudit tappavat WHO: n mukaan tänä vuonna arviolta neljä miljoonaa ihmistä. Myös rokotteella ehkäistävien tautien odotetaan tappavan tuhansia ihmisiä seuraavan vuosikymmenen aikana.

osasyy tartuntatautien leviämiseen on endeemisten Maiden heikot terveydenhuoltojärjestelmät ja riittämätön rahoitustaso, WHO sanoi. Näin ollen WHO sanoi, että tarvitaan ”kipeästi enemmän poliittista tahtoa ja lisää rahoitusta välttämättömiin terveyspalveluihin; rutiininomaisen immunisoinnin vahvistaminen; tietojen laadun ja saatavuuden parantaminen suunnittelua varten sekä lääkeresistenssin vaikutusten lieventämiseen tähtäävien toimien lisääminen.”

liittyvät: mistä aloittaa antibioottihoidolla

6. Epidemiavalmius

ilmateitse leviävä ja erittäin tarttuva viruspandemia ”on väistämätön”, WHO sanoi, mutta maat ympäri maailmaa käyttävät edelleen enemmän rahaa näihin hätätilanteisiin vastaamiseen kuin niihin valmistautumiseen. Tämä jättää maat valmistautumattomiksi, kun uusi pandemia iskee ja uhkaa mahdollisesti miljoonien ihmisten henkeä, WHO: n mukaan.

WHO: n mukaan maiden olisi investoitava näyttöön perustuviin käytäntöihin terveydenhuoltojärjestelmiensä vahvistamiseksi ja väestön suojelemiseksi tautiepidemioilta, luonnonkatastrofeilta ja muilta terveyshätätilanteilta.

tiedotustilaisuus: varmista, että katastrofisuunnitelmasi sisältää nämä keskeiset tekijät

7. Vaaralliset tuotteet

lähes kolmannes nykyisestä maailmanlaajuisesta tautitaakasta johtuu WHO: n mukaan ruoan puutteesta, turvattomasta ruoasta ja epäterveellisestä ruokavaliosta. WHO sanoi, että vaikka elintarviketurva ja nälkä ovat edelleen ongelma, on myös kasvava joukko ihmisiä, joilla on runsaasti rasvaa tai sokeria sisältävä ruokavalio, mikä johtaa painoon ja ruokavalioon liittyvien sairauksien lisääntymiseen. Lisäksi tupakan ja sähkötupakan käyttö on lisääntynyt useimmissa maissa, mikä on lisännyt terveyshuolia.

WHO sanoi pyrkivänsä torjumaan vaarallisiin elintarvikkeisiin ja muihin tuotteisiin liittyviä terveysriskejä ”kehittämällä maiden kanssa näyttöön perustuvaa julkista politiikkaa, investointeja ja yksityisen sektorin uudistuksia elintarvikejärjestelmien uudistamiseksi ja terveellisten ja kestävien ruokavalioiden tarjoamiseksi” ja ”kehittämään poliittista sitoutumista ja valmiuksia näyttöön perustuvan tupakoinnin torjuntaa koskevan politiikan täytäntöönpanon vahvistamiseksi.”

raportti: parantaa potilaiden pääsyä ravitsemusvahvisteiseen ruokavalioon

8. Terveydenhuoltoalan työntekijöiden alininvestoinnit

terveydenhuoltoalan työntekijöistä on pulaa ympäri maailmaa, koska palkat ovat matalat ja terveydenhuoltoalan työntekijöiden koulutukseen ja työllisyyteen investoidaan jatkuvasti liian vähän, WHO sanoi. Maailman terveysjärjestön WHO: n mukaan pulat vaikuttavat kielteisesti terveydenhuoltojärjestelmien kestävyyteen ja vaarantavat sote-palvelut. Maailman terveysjärjestön WHO: n mukaan vuoteen 2030 mennessä tarvitaan 18 miljoonaa terveydenhuoltoalan työntekijää, joista yhdeksän miljoonaa sairaanhoitajaa ja kätilöä.

WHO sanoi, että maailman Terveyskokous on nimennyt vuoden 2020 ”sairaanhoitajan ja kätilön vuodeksi” pyrkimyksenään kannustaa ”toimia ja kannustaa investointeja koulutukseen, taitoihin ja työpaikkoihin” terveydenhuoltoalan työntekijöille. Lisäksi WHO sanoi tekevänsä yhteistyötä maiden kanssa luodakseen uusia investointeja varmistaakseen, että terveydenhuollon työntekijät koulutetaan ja heille maksetaan ”kunnollisia palkkoja.”

infografiikka: käytä näitä 3 polkua auttaaksesi kuromaan umpeen hoitajien kokemusperäisen monimutkaisuuden kuilun

9. Nuorten turvallisuus

joka vuosi kuolee yli miljoona 10-19-vuotiasta nuorta, joiden kuolinsyyinä ovat tieliikennevammat, HIV, itsemurhat, alahengitystieinfektiot ja ihmissuhdeväkivalta. WHO: n mukaan monet tekijät—muun muassa haitallinen alkoholin käyttö, suojaamaton seksi ja liikunnan puute—lisäävät tällaisten kuolemien riskiä.

WHO sanoi, että sen tavoitteena on edistää mielenterveyttä ja hillitä nuorten haitallista käyttäytymistä vuonna 2020 antamalla uutta ohjausta ja työskentelemällä hätäkeskuksen traumahoidon vahvistamiseksi.

juuri julkaistu: Behavioral health access playbook

10. Terveydenhuoltoalan työntekijöiden yleisen luottamuksen parantaminen

väärän tiedon leviäminen yhdistettynä julkisten laitosten luottamuksen heikentymiseen on WHO: n mukaan kasvavassa roolissa potilaiden tekemissä terveyspäätöksissä. Mutta kun potilaat luottavat terveydenhuoltojärjestelmiin, he todennäköisemmin noudattavat terveydenhuollon työntekijöiden neuvoja siitä, miten pysyä terveenä ja ovat todennäköisemmin riippuvaisia terveyspalveluista, WHO sanoi.

vahvistaakseen kansalaisten luottamusta terveydenhuoltoalan työntekijöihin ja järjestelmiin WHO sanoi pyrkivänsä auttamaan maita ”vahvistamaan perusterveydenhuoltoa” ja torjumaan väärää tietoa sosiaalisen median alustoilla. Lisäksi WHO lisäsi, että” tutkijoiden ja kansanterveysyhteisön on tehtävä parempaa työtä ja kuunneltava palvelemiaan yhteisöjä”, ja tarvitaan investointeja ” parempiin kansanterveydellisiin tietojärjestelmiin.”

Report: How to create a consumer-focused digital strategy

11. Teknologisen kehityksen hyödyntäminen

teknologian läpimurrot ovat mullistaneet sairauksien diagnosoinnin, ennaltaehkäisyn ja hoidon, WHO sanoi, ja genomin muokkaaminen, digitaaliset terveysteknologiat ja synteettinen biologia voivat ratkaista useita terveysongelmia.

WHO totesi kuitenkin myös, että nämä teknologiat herättävät useita kysymyksiä siitä, miten niitä pitäisi säännellä ja valvoa. WHO varoitti, että ilman asianmukaisia suojakaiteita nämä teknologiset edistysaskeleet voivat luoda uusia organismeja ja vahingoittaa ihmisiä, ja sanoi perustavansa uusia neuvoa-antavia komiteoita tarkastelemaan todisteita ja antamaan ohjeita teknologioista.

raportti: 8 clinical technologies with the potential to transforming health care

12. Uhka anti-mikrobiresistenssi ja muut lääkkeet

Anti-mikrobiresistenssi (AMR) on mahdollista kumota vuosikymmeniä lääketieteen edistysaskeleet ja on lisääntynyt johtuen useista tekijöistä, mukaan lukien rajoitettu pääsy laadukkaita ja edullisia lääkkeitä, sääntelemätön resepti ja antibioottien käyttö, huono infektio valvonta, ja enemmän, WHO sanoi.

järjestö sanoi pyrkivänsä torjumaan mikrobilääkeresistenssiä ”puuttumalla sen juurisyihin, samalla kun se puoltaa uusien antibioottien tutkimusta ja kehittämistä.”

raportti: 7 imperatives to transform your quality strategy

13. Terveydenhuollon sanitaatio

miljardit ihmiset ympäri maailmaa elävät yhteisöissä, joissa ei ole kunnollisia sanitaatiopalveluja tai juomavettä, jotka ovat suurimpia sairauksien aiheuttajia. Ja noin joka neljänneltä terveydenhuollon laitoksista ympäri maailmaa puuttuu perusvesipalvelut, jotka ovat kriittisiä terveydenhuoltojärjestelmille, WHO sanoi. Veden ja muiden perusresurssien puute johtaa WHO: n mukaan huonolaatuiseen hoitoon ja lisää tartuntojen todennäköisyyttä.

WHO ja sen kumppanit tekevät yhteistyötä matalan ja keskitulotason maiden kanssa parantaakseen Maiden terveydenhoitolaitosten hygieniaa, sanitaatiota ja vesioloja. WHO kehottaa myös kaikkia maita varmistamaan, että kaikissa terveydenhuoltolaitoksissa on perushygienia -, sanitaatio-ja Vesipalvelut vuoteen 2030 mennessä (WHO, ”Urgent health challenges for the next decade”, 1/13).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.