ionisen varauksen vaikutus OH Se Se vetysidokseen: laskennallinen tutkimus

komplekseja para-substituoidun kationisen fenolin ja SeH2: n välillä on tutkittu elektronisessa maatilassa teorian b3lyp -, B3PW91-ja wB97xD-tasoilla käyttäen 6-311++g(3df, 3PD) – perusjoukkoa. Erilaisia elektroneja lahjoittavia ja vetäytyviä substituentteja (NH2, OH, CH3, H, F, Cl, CN ja NO2) käytetään kuvaamaan elektronisen substituentin vaikutusta intermolekulaariseen +OH⋯Se vetysidokseen. Elektroneja vetäytyvä substituentti lisää vetysidoksen stabilointienergiaa ja punasiirtymää OH: n venymistaajuudella. Positiivisen varauksen käyttöönotto muuttaa neutraalin OH⋯Se-tyypin heikon vetysidoksen vahvaksi vetysidokseksi. Kompleksaatio indusoi muutoksia eri vetysidoksen parametreihin, kuten stabilointienergia, muutos OH-sidoksen pituudessa, muutos Oh-venytystaajuudessa, varauksen laajuuden siirto vetysidoksen hyväksyjästä luovuttajaan, vetysidoksen tilaukset, elektronitiheys vetysidoksen kriittisessä pisteessä osoittavat tavanomaisen elektronisen substituutiovaikutuksen. Stabilointienergia + OH⋯Y vetysidos ovat samanlaisia komplekseja kationisen fenolin ja SH2 / SeH2, kun taas se on lähes kaksi kertaa OH2 tapauksessa +OH⋯Y vetysidos.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.