atstreonaamin Annosteluohjelmien arviointi potilailla, joilla on normaali ja munuaisten vajaatoiminta: populaatiofarmakokineettisen mallinnuksen ja Monte Carlo-Simulaatioanalyysin arviointi

Atstreonaami on monosyklinen β-laktaamiantibiootti, jota käytetään usein Enterobacteriaceae-tai Pseudomonas aeruginosa-bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon. Atstreonaamin populaatiofarmakokineettistä mallinnusta munuaisten vajaatoimintapotilailla ei ole vielä saatavilla huolimatta pitkästä kliinisestä käytöstä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida munuaisten vajaatoiminnan vaikutusta atstreonaamialtistukseen ja arvioida munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden annostusohjeita. Atstreonaamin farmakokinetiikkaa laskimonsisäisen annostelun jälkeen kuvaava populaatiomalli kehitettiin käyttäen plasmapitoisuuksia 42 terveellä vapaaehtoisella ja munuaisten vajaatoimintapotilaalla kahdessa kliinisessä tutkimuksessa. Lopullista farmakokineettistä mallia käytettiin atstreonaamin plasmapitoisuuksien ennustamiseen ja farmakodynaamisen tavoitetason (PTA) todennäköisyyden arviointiin potilailla, joilla oli erilainen munuaisten toiminta. Ensimmäisen kertaluvun eliminaatiolla toteutettu 2-osastoinen malli kuvasi atstreonaamin farmakokinetiikkaa riittävästi. Populaatiokeskiarvot atstreonaamin puhdistumasta olivat vastaavasti 4, 93 L/h, sisäosien puhdistumasta 9, 26 L/h, 7, 43 L ja perifeerisen osaston jakautumistilavuudesta 6, 44 l. Kreatiniinipuhdistuma ja potilaan paino olivat merkittävimmät muuttujat, jotka selittivät potilaiden atstreonaamipuhdistuman ja jakautumistilavuuden vaihtelua. Lopullista farmakokineettistä mallia käyttäen tehdyt simulaatiot johtivat kliinisen herkkyyden katkeamispisteeseen 4 mg/L ja 8 mg / L perustuen kliiniseen käyttöön 1 – ja 2-g: n kyllästysannoksilla, joilla on sama tai pienennetty ylläpitoannos 8 tunnin välein eri munuaisten vajaatoimintapotilailla. Populaatiofarmakokineettiset mallinnukset ja PTA-estimointi tukevat atstreonaamin etiketin riittävää PTAs-arvoa (>90% PTA) atstreonaamin annoksen säätämiseksi potilailla, joilla on kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoiminta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.