13C-19f-kytkentöjä ja 19F sykloalkyyli -, bisykloalkyyli-ja steroidimonofluoriyhdisteiden NMR-siirtymiä 1

13C-19f-kytkentöjen stereospesifiteettiä tutkitaan 20 alisyklisellä yhdisteellä. Yksi sidoskytkentä, jonka taajuus on 168-214 Hz, voidaan esittää vastaavien 13C-H kytkentävakioiden funktiona. Vertailua varten NORBORAANILLE ja adamantaanille määritetään 13C-1h-kytkimet, jotka osoittavat huomattavan s-merkin jälkimmäisen yhdisteen sillanpääasemalla C-H-sidoksessa. Yhden sidoksen ja geminaalikytkimen (vaihtelu 18-24 Hz) on todettu olevan vähemmän riippuvainen steerisestä ympäristöstä. Vikinaalikytkimillä luodaan vahva riippuvuus vääntökulmista, jotka on asennettu Karplus-funktioon. Tyypilliset arvot CCCF trans-järjestelyille ovat noin 10 Hz, gauche-kulmille alle 1,5 Hz. Vikinaalikytkennät muuttuvat oleellisesti elektronegatiivisilla substituenteilla ja osallistuvien hiiliatomien hybridisaatiomuutoksilla. Sykloalkyylifluorideilla havaitut 3J-arvot tulkitaan vastaavien hiilivetyjen malligeometrioiden perusteella. Liuottimen ja lämpötilan muutosten vaikutus rajoittuu yhteen sidoskytkimeen. Sykloheksaanijohdannaisten 19F-siirtymät ovat jatkuvasti korkeammalla kentällä aksiaalifluorille (~20 ppm: llä), mutta muuten ei ole merkittävää suhdetta viereisten sidosten orientaatioon eikä Ca-F-hiiliatomien 13C-siirtymiin tai vastaaviin yhden sidoksen kytkentöihin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.