FDA Schvaluje Imunoterapie pro MSI-High nebo MMR-Deficientních Nádorů

Food and Drug Administration (FDA) udělil zrychlené schválení pro pembrolizumab (Keytruda) pro dětské a dospělé pacienty s nestabilita mikrosatelitů (MSI)-vysoký nebo mismatch repair (MMR)-nedostatek solidních nádorů. Indikace je u pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím nádoru, který postupoval po předchozím ošetření, a kolorektálního karcinomu u pacientů, kteří dospěli po léčbě s fluoropyrimidin, oxaliplatinu a irinotekan.

nádory s vysokým nebo MMR deficitem se nejčastěji vyskytují u karcinomu endometria, kolorektálního karcinomu (až 5% metastatických pacientů) a jiných gastrointestinálních karcinomů. Ale tyto typy nádorů byly také identifikovány u genitourinárních rakovin, rakoviny prsu, rakoviny štítné žlázy a dalších.

„To je první důležitý pro rakovinu společenství,“ řekl Richard Pazdur, MD, ředitel Úřadu Hematologie a Onkologie Produkty v FDA Centrum pro Hodnocení léčiv a Výzkum, v tiskové zprávě. „Až dosud FDA schválila léčbu rakoviny na základě toho, kde v těle začala rakovina-například rakoviny plic nebo prsu. Nyní jsme schválili lék založený na biomarker nádoru bez ohledu na původní umístění nádoru.“

toto schválení pembrolizumabu bylo založeno na údajích z pěti jednoramenných multikohortových studií. Celkem bylo zahrnuto 149 pacientů s nádory s vysokým nebo MMR deficitem MSI, z nichž 90 mělo kolorektální karcinom. Dalších čtrnáct typů rakoviny tvořilo zbylé pacienty.

Pacienti byli léčeni 200 mg pembrolizumab každé 3 týdny nebo 10 mg/kg pembrolizumab každé 2 týdny až do nepřijatelné toxicity nebo buď symptomatická progrese onemocnění, rychlým průběhem, které vyžadují naléhavý zásah, nebo progrese s performance status pokles. Maximální délka léčby byla 24 měsíců.

U všech pacientů, četnost objektivních odpovědí byl 39,6% (95% CI, 31.7%-47.9%), s 48 částečné odpovědi a 11 kompletní odpovědi. U respondentů mělo 78% odpovědí 6 měsíců nebo více. Míra objektivní odpovědi byla 36% u pacientů s kolorektálními nádory a 46% u pacientů se 14 dalšími typy nádorů.

V 135 pacientů, nádor stav byla stanovena prospektivně buď hodnoceného testu polymerázové řetězové reakce pro MSI-high nádory nebo imunohistochemicky testy pro MMR-deficientních nádorů. U 14 pacientů byl retrospektivně stanoven stav nádoru MSI-high.

Časté nežádoucí účinky vzhledem k pembrolizumab zahrnuty zácpa, kašel, snížená chuť k jídlu, průjem, dušnost, únava, bolesti, nevolnost, svědění, horečka a vyrážka. Imunitně zprostředkované vedlejší účinky jsou také spojeny s pembrolizumabem; mezi ně patří kolitida, endokrinopatie, hepatitida, nefritida a pneumonitida.

u dospělých je doporučená dávka pro tuto indikaci 200 mg každé 3 týdny. U dětí je doporučená dávka 2 mg / kg, maximálně 200 mg, každé 3 týdny.

bezpečnost a účinnost pembrolizumabu u karcinomů centrálního nervového systému MSI-high nebyla u pediatrických pacientů stanovena.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.