Ekonometrický model

ekonometrické modely jsou statistické modely používané v ekonometrii. Ekonometrického modelu určuje statistický vztah, který je věřil držet mezi různých ekonomických veličin vztahujících se na určitý ekonomický jev. Ekonometrický model lze odvodit z deterministického ekonomického modelu umožněním nejistoty nebo z ekonomického modelu, který je sám o sobě stochastický. Je však také možné použít ekonometrické modely, které nejsou vázány na žádnou konkrétní ekonomickou teorii.

jednoduchým příkladem ekonometrického modelu je ten, který předpokládá, že měsíční výdaje spotřebitelů jsou lineárně závislé na příjmech spotřebitelů v předchozím měsíci. Pak model se bude skládat z rovnice

C t = a + b Y t − 1 + e t , {\displaystyle C_{t}=a+bY_{t-1}+e_{t},} C_{t}=a+bY_{{t-1}}+e_{t}, a

kde Ct je spotřebitelské výdaje v měsíci t, Yt-1 je příjem během předchozího měsíce, a et je chyba termín měření, do jaké míry model nemůže plně vysvětlit spotřeby. Pak jeden cíl econometrician je získat odhady parametrů a a b; tyto odhady hodnot parametrů, pokud je použit v modelu je rovnice, umožnit předpovědi budoucích hodnot spotřeby, aby mohla být podmíněna předchozím měsícem příjmu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.