udvikler kronisk nyresygdom i fase III altid til nyresygdom i slutstadiet? En ti-årig opfølgningsundersøgelse

mål: klinisk kan det være hensigtsmæssigt at opdele patienter med kronisk nyresygdom i fase 3 (CKD) i to undergrupper, da de viser forskellige risici for nyreresultater. Denne undersøgelse evaluerede andelen af patienter med fase 3 CKD, der udviklede sig til fase 4 eller 5 CKD over 10 år og uafhængige forudsigere for progression af nyresvigt. Det forsøgte at validere, om fase 3 CKD-patienter skulle opdeles.

materiale og metoder: denne retrospektive kohortestudie inkluderede 347 fase 3 CKD-patienter mellem januar 1997 og December 1999, som blev fulgt op gennem juni 2010. De kliniske karakteristika og resultater ved baseline blev sammenlignet hos patienter med fase 3a og fase 3B (30 < eGFR <45 ml/min/1,73 m(2)) CKD.

konklusioner: ca.halvdelen af patienterne med fase 3 CKD udviklede sig til fase 4 eller 5, som vurderet af eGFR, over 10 år. Grad af albuminuri, fase 3-undergruppe og mikroskopisk hæmaturi var vigtige risikofaktorer for progression af fase 3 CKD. Det ville være hensigtsmæssigt at opdele den nuværende fase 3 CKD i to undergrupper.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.