Menu

induktionsbehandling kaldes også remission induktionsterapi. Målet med induktionsbehandling for akut myelogen leukæmi (AML) er at rydde blod og knoglemarv af umodne blodlegemer (kaldet blastceller eller blaster) og skabe en fuldstændig remission eller komplet respons. Denne behandling gives normalt over 1 uge.

kemoterapi

kemoterapi er den vigtigste induktionsbehandling for AML. De fleste regimer er bygget op omkring lægemidlet cytarabin (Cytosar, Ara-C) og daunorubicin (Cerubidin), som kan kombineres med andre lægemidler eller midler.

almindelige kemoterapiprotokoller

de fleste regimer inkluderer cytarabin kombineret med antitumorantibiotika. Disse lægemidler gives normalt i 7-og-3-Protokollen. Cytarabin gives kontinuerligt i 7 dage, og derefter gives antitumorantibiotikumet dagligt i 3 dage. De antitumorantibiotika, der anvendes i 7-og-3-Protokollen, omfatter:

  • daunorubicin
  • idarubicin (Idamycin)
  • Mitoksantron (Novantrone)

andre kemoterapiregimer, der anvendes som induktionsbehandling for AML, omfatter:

  • cytarabin, daunorubicin og thioguanin (Lanvis, 6-TG)
  • højdosis cytarabin (HDAC)givet alene eller i kombination med andre lægemidler

ældre mennesker med AML, som måske ikke har gavn af standardbehandling, eller som ikke kan klare bivirkningerne af de lægemidler, der almindeligvis anvendes til induktionsbehandling, kan gives lavdosis cytarabin eller

målrettet terapi

målrettet terapi er behandling, der bruger stoffer eller andre stoffer til at målrette mod specifikke molekyler (normalt proteiner) involveret i kræftcellevækst, mens de begrænser skade på normale celler.

et målrettet terapimedicin kaldet en tyrosinkinasehæmmer kan føjes til induktionskemoterapiregimet for mennesker med leukæmiceller, der har en bestemt genetisk mutation kaldet FLT3. Dette lægemiddel kaldes midostaurin (Rydapt).

kemoterapi for minimal restsygdom

efter det første kursus af kemoterapi har nogle mennesker med AML minimal restsygdom (MRD). MRD betyder, at der stadig er leukæmiceller i knoglemarven. Mennesker med MRD får normalt et andet kursus af kemoterapi. Det andet kursus kan bruge de samme eller lignende lægemidler, der gives i det første kursus, hvis der er færre leukæmiceller i knoglemarven end før behandlingen startede. Læger kan bruge et andet kemoterapiregime, hvis der stadig er et stort antal leukæmiceller i knoglemarven efter det første kursus af kemoterapi.

nogle personer kan få højdosis cytarabin (HDAC) alene som et første eller andet kemoterapiforløb, hvis de tidligere har haft hjertesygdomme.

behandling af centralnervesystemet

centralnervesystemet (CNS) er hjernen og rygmarven. Hvis leukæmi har spredt sig til CNS, kan behandlingen omfatte kemoterapi givet direkte i spinalvæsken (kaldet intratekal kemoterapi). Lægemidlet, der anvendes i intratekal kemoterapi, er methotreksat eller cytarabin. Det gives under en lumbal punktering eller gennem et ommaya reservoir.

strålebehandling gives undertiden til hjernen og rygmarven sammen med intratekal kemoterapi.

understøttende terapi

understøttende terapi er vigtig i hver fase af behandlingen for AML. Det bruges til at behandle de komplikationer, der normalt sker med behandlinger for AML og selve sygdommen.

understøttende terapier givet under induktionsbehandling kan omfatte:

  • antibiotika, antivirale midler eller antifungale midler til forebyggelse eller bekæmpelse af infektioner
  • vækstfaktorer for at hjælpe knoglemarven med at komme sig efter kemoterapi (kemoterapi kan påvirke knoglemarven, så den ikke producerer nok sunde blodlegemer, hvilket kan øge risikoen for infektion)
  • transfusioner af røde blodlegemer, blodplader, frisk frosset plasma og kryopræcipitat (et produkt, der erstatter koagulationsfaktorer) efter behov
  • lægemidler til at nedbringe høje niveauer af nogle kemikalier i blodet, der stiger, når mange kræftceller dø i begyndelsen af behandlingen (kaldet tumor Lysis syndrom)
  • leukaferese for at fjerne et stort antal hvide blodlegemer fra blodet

kliniske forsøg

Du kan blive spurgt, om du vil deltage i et klinisk forsøg med AML. Læs mere om kliniske forsøg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.