klassificering af tilgodehavender

tilgodehavender repræsenterer skriftlige løfter (typisk bevist af et formelt instrument) om at modtage et bestemt beløb (plus eller med renter) på en bestemt fremtidig dato eller efter anmodning. Pengebrevet er et skriftligt løfte om at betale et bestemt beløb på en bestemt dato eller efter anmodning. Låntageren (kunden) lover at betale långiveren (virksomheden) en bestemt sum penge plus (eller inklusive) renter på en fremtidig dato, der er kendt som forfaldsdatoen, eller den dato, hvor producenten (eller debitor) skal betale notesaldoen til betalingsmodtageren (eller kreditor). Tilgodehavender kan eller ikke opstå fra forretnings-eller handelstransaktioner, og de udstedes normalt i længere perioder. De kan klassificeres som enten kortsigtede eller langsigtede. Tilgodehavender kan også sikres, hvilket betyder, at låntageren (kunden) giver långiveren (virksomheden) et krav på et bestemt beløb af sine aktiver (ofte omtalt som sikkerhedsstillelse) i tilfælde af låntagers misligholdelse eller manglende betaling af noten.

Andre tilgodehavender inkluderer refusion af indkomstskat, tilgodehavende renter og dem, der typisk ikke stammer fra handels-eller forretningstransaktioner og inkluderer beløb, der er lånt til medarbejdere eller virksomhedsansvarlige. At acceptere tilgodehavender i bytte for salg af varer eller tjenesteydelser eller udlån af penge udgør et selskab med en kreditrisiko—manglende betaling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.