Kapitel 1-mættede carbonhydrider eller Paraffincarbonhydrider. Alkaner

paraffinerne eller alkanerne er mættede forbindelser af kulstof og hydrogen, der har en åben kædestruktur og har den generelle formel CnH2n+2. De er de overordnede stoffer, hvorfra alle alifatiske forbindelser kan udledes. Mættede carbonhydrider, der spænder fra methan til ca.C70H142, findes i råolie (råolie), som er bredt fordelt over jordskorpen. Paraffincarbonhydrider kan fremstilles ved hydrogenering af umættede carbonhydrider, reduktion af alkylhalogenider, reduktion af aldehyder og ketoner, reduktion af syrer og alkoholer, koblingsreaktioner ved anvendelse af organometalliske forbindelser og Kolbe-syntesen. Parafinens fysiske egenskaber,, såsom kogepunkter, smeltepunkter, krystalstruktur og bindingslængder, faldskærm, og viskositet analyseres også i dette kapitel. Paraffinens forskellige kemiske egenskaber er kendetegnet ved typiske reaktioner, der inkluderer: termiske reaktioner, alkylering, iltning, halogenering, nitrering og dannelse af molekylære komplekser. Andre reaktioner inkluderer dem med uorganiske reagenser, såsom svovl, svovlsyre, fosfor, ammoniak, cyanogener og kulilte. Teknisk produktion af paraffincarbonhydrider fra naturlige kilder, fra konverteringsoperationer i olieraffinering, og Fischer–Tropsch-processen er beskrevet, og et par individuelle medlemmer af paraffinserien er også profileret i dette kapitel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.