hvordan lyder musik for en Cochlear Implantatbruger?

formål: Cochlear implant forskning og produktudvikling i løbet af de sidste 40 år har været stærkt fokuseret på taleforståelse med ringe vægt på musik lytning og nydelse. Den relativt lille forståelse af, hvordan musik lyder i en cochleaimplantatbruger, står i skarp kontrast til den generelle grad af betydning, som offentligheden lægger på musik og livskvalitet. Formålet med denne artikel er at beskrive, hvordan musik lyder for brugere af cochleaimplantater, ved hjælp af en kombination af eksisterende forskningsundersøgelser og lytterbeskrivelser. Vi undersøgte den offentliggjorte litteratur om musikopfattelse hos cochleaimplantatbrugere, især postlinguale cochleaimplantatbrugere, med vægt på de primære elementer i musik og indspillet musik. Derudover administrerede vi en uformel undersøgelse til brugere af cochleaimplantater for at indsamle førstehåndsbeskrivelser af musiklytteoplevelse og tilfredshed fra cochleaimplantatpopulationen.

konklusion: Begrænsninger i cochlear implantat teknologi fører til en musik lytteoplevelse, der er væsentligt forvrænget sammenlignet med den normale hørelse lyttere. På baggrund af mange undersøgelser og kilder beskriver vi, hvordan musik ofte opfattes som Out-of-tune, dissonant, utydelig, følelsesløs og svag i basfrekvenser, især for postlinguale cochleaimplantatbrugere-hvilket til dels kan forklare, hvorfor musikglæde og deltagelsesniveauer er lavere efter implantation. Derudover rapporterer brugere af cochleaimplantater vanskeligheder i specifikke musikalske sammenhænge baseret på faktorer, herunder men ikke begrænset til genre, tilstedeværelse af tekster, timbres (træblæsere, messing, instrumentfamilier) og kompleksiteten af den opfattede Musik. Fremtidig forskning og udvikling af cochleaimplantater bør målrette disse områder som parametre til forbedring af cochleaimplantatmedieret musikopfattelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.