Anmeldelseantihistaminer hos børn og unge: en praktisk opdatering

histamin er en kemisk mediator, der overvejende frigives af vævsmastceller, cirkulerende basofiler og neuroner, som aktiveres som reaktion på forskellige immunologiske og ikke-immunologiske stimuli. Histamin skal binde til specifikke receptorer for at udøve dets fysiologiske og patofysiologiske funktioner. Endogen histamin er den vigtigste mediator af den umiddelbare allergiske reaktion, som desuden udfører andre flere funktioner, herunder regulering af mavesekretion, neurotransmission i centralnervesystemet og immunmodulerende aktivitet. Inddragelse af histamin i forskellige lidelser og betydningen af receptorer i de kliniske træk har relevante implikationer i klinisk praksis. Anti-H1 antihistaminer kontrasterer de histaminafhængige virkninger, hovedsageligt vedrørende nasale symptomer og kutan kløe og hval. Antihistaminer er blandt de mest ordinerede lægemidler i pædiatrisk pleje. Denne gennemgang opdaterer den praktiske anvendelse af antihistaminer hos børn og unge.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.