økonomisk hydrogeologidepressurisering af et flerlags artesisk system til vand-og fugekontrol under dyb mine-akseludvikling

uran i Grants Mineralbæltet i det nordvestlige nye Grækenland udforskes fra gradvist større dybder. Efterhånden som minedybderne stiger, opstår der flere akviferer og højere hydrostatiske hoveder. Vandkontrol under mineaks synke er afgørende for en vellykket akseludvikling.

Feltprøvningsprocedurer blev designet til at producere data om akviferkoefficienter, fugemasse og stenstyrke, der passer til den kortsigtede byggeperiode, der er involveret i Aksels synke. Designkoefficienter blev valgt på baggrund af felt-og laboratorietestresultater og regional geohydrologi.

uranmalmen ligger mellem 915 og 1220 m (3000 og 4000 ft.) under overfladen. Geologien i det undersøgte område omfatter skiftevis marine og ikke-marine sandsten, siltsten og skifer. Malmen er placeret i den nederste af seks identificerede store akviferer.

et trykreguleringssystem blev designet til at reducere det hydrostatiske tryk og akselvandindstrømningen fra hver af akvifererne. Grundvandshastigheden over akslen blev opretholdt under 0,61 m / Dag (2 fod./ dag) og minimeret bevægelse af fugemasse væk fra skaftet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.