Økonometrisk model

økonometriske modeller er statistiske modeller, der anvendes i økonometri. En økonometrisk model specificerer det statistiske forhold, der menes at have mellem de forskellige økonomiske mængder, der vedrører et bestemt økonomisk fænomen. En økonometrisk model kan udledes af en deterministisk økonomisk model ved at tillade usikkerhed eller fra en økonomisk model, som i sig selv er stokastisk. Det er dog også muligt at anvende økonometriske modeller, der ikke er bundet til nogen specifik økonomisk teori.

et simpelt eksempel på en økonometrisk model er en, der antager, at forbrugernes månedlige udgifter er lineært afhængige af forbrugernes indkomst i den foregående måned. Derefter vil modellen bestå af ligningen

C T = A + b Y t − 1 + e t , {\displaystyle C_{t}=a+by_{t-1}+e_{t},} C_{t}=a+by_{{t-1}}+e_{t},

hvor Ct er forbrugsudgifter i måned t, Yt-1 er indkomst i den foregående måned, og et er et fejludtryk, der måler, i hvilket omfang modellen ikke fuldt ud kan forklare forbruget. Derefter er et mål for økonometrikeren at opnå estimater af parametrene A og b; disse estimerede parameterværdier, når de bruges i modellens ligning, gør det muligt at forudsige fremtidige forbrugsværdier betinget af den foregående måneds indkomst.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.