antibiotika nebo NSAID pro nekomplikovanou infekci močových cest?

  1. Paul Little, profesor primární péče, výzkumu
  1. University of Southampton
  1. p.trochu{v}soton.ac.uk

úleva od Bolesti a opožděné antibiotické předpis je pragmatický a vyvážený přístup

infekce Močových cest (UTI) je na druhém místě infekce dýchacích cest v používání antibiotik. Je mezinárodní prioritou racionalizovat používání antibiotik v primární péči vzhledem k nebezpečí rezistence na antibiotika a důkazu, že předepisování v primární péči bude pravděpodobně klíčovým hnacím motorem rezistence na antibiotika.1 Proces Kronenberga a jeho kolegů (doi: 10.1136 / bmj.j4784)2 poskytuje vítaným přírůstkem do literatury, poskytující head-to-head srovnání antibiotikum ve srovnání s non-steroidal anti-pobuřující léky (NSAID, diklofenak) a rozšíření zjištění z předchozí německé zkušební antibiotik ve srovnání s NSAID ibuprofen.3

výsledky ukazují, že počáteční předpis antibiotik je lepší než NSAID pro symptomatickou léčbu a nižší, pokud jde o čisté použití antibiotik. Rozdíl v kontrole symptomů však nemusí být tak výrazný, jak by naznačoval absolutní rozdíl 27% v rozlišení symptomů do 3. dne, protože snížení skóre symptomů …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.