101 Nejlepší slogany a citace pro správu změn

v neustále se měnícím prostředí je pro úspěch v podnikání vyžadováno přizpůsobení se změnám. Tyto nejlepší slogany a citace správy změn slouží jen jako malé svědectví o druhu úsilí a reakce, které může mít změna ve vašem prostředí.

moudrý člověk se přizpůsobuje okolnostem, protože voda se formuje na nádobu, která ji obsahuje.
adaptabilita je o silném rozdílu mezi přizpůsobením se vyrovnat a přizpůsobením se vyhrát.
přizpůsobivost není napodobování. Znamená to sílu odporu a asimilace.
po hádce může ticho znamenat přijetí nebo pokračování odporu jinými prostředky.
všechny změny nejsou růst, protože veškerý pohyb není vpřed.
všechny změny, i ty nejžádanější, mají svou melancholii; protože to, co za sebou zanecháme, je součástí nás samých; musíme zemřít na jeden život, než budeme moci vstoupit do jiného.
všechny vzory pevných množin nejsou schopny adaptability nebo poddajnosti. Pravda je mimo všechny pevné vzorce.
vše, co chci udělat, je změnit svět.
jakákoli změna, dokonce i změna k lepšímu, je vždy doprovázena nevýhodami a nepohodlí.
jednání se změnou se stává pravidelnou činností, což vede k tomu, že se z ní stává dovednost zdokonalovat, vnitřní schopnost zvládnout.
protože nemůžeme přijmout pravdu pomíjivosti, trpíme.
změňte se dříve, než budete muset.
Změna nás může buď napadnout, nebo ohrozit. Naše přesvědčení vám připraví cestu k úspěchu nebo vás zablokují.
změnu nelze dát na lidi. Nejlepší způsob, jak vštípit změnu, je udělat to s nimi. Vytvořte ji s nimi.
změna se nevrací na kola nevyhnutelnosti, ale přichází neustálým bojem.
Změna má své nepřátele.
změna ve všech věcech je sladká.
Změna je těžké, protože lidé přeceňují hodnotu toho, co mají, a podceňovat to, co může získat tím, že, že.
změna je nevyhnutelná. Změna k lepšímu je práce na plný úvazek.
změna není jen pravděpodobná, je nevyhnutelná.
změna je taková dřina.
změna je zákon života a ti, kteří se dívají pouze na minulost nebo přítomnost, jistě postrádají budoucnost.
Změna nepřijde, pokud budeme čekat na nějakou jinou osobu nebo jindy. Jsme ti, na které jsme čekali. Jsme změna, kterou hledáme.
Změňte své názory, dodržujte své zásady; změňte své listy, udržujte neporušené své kořeny.
Změňte své myšlenky a změníte svůj svět.
firemní kultury jsou jako venkovské kultury. Nikdy se nepokoušejte změnit. Zkuste místo toho pracovat s tím,co máte.
kultura se nemění, protože ji chceme změnit. Kultura se mění, když se organizace transformuje-kultura odráží realitu lidí, kteří každý den pracují společně.
Smrt je velmi pravděpodobně jediný nejlepší vynález života. Je to prostředek změny života. Vymaže staré, aby uvolnil cestu pro nové.
nedovolte, aby to, co nemůžete udělat, zasahovalo do toho, co můžete udělat.
každý z nás má možnost se změnit a růst až do posledního dechu. Šťastné vytváření.
každý aspekt západní kultury potřebuje nový etický kodex-racionální etiku-jako předpoklad znovuzrození.
Jen málo věcí je během změny důležitější než komunikace od vůdců, kteří mohou vykreslit jasnou a sebevědomou vizi budoucnosti.
aby změny měly nějakou skutečnou hodnotu, musí být trvalé a konzistentní.
Future shock je rozbití stres a dezorientaci, které můžeme vyvolat v jedinci tak, že je vystavíme příliš mnoho změn v příliš krátkém čase.
kdo odmítá změnu, je strůjcem rozkladu.
nemohu říci, zda se věci zlepší, pokud se změníme; mohu říci, že se musí změnit, pokud se mají zlepšit.
Vyvinul jsem odpor vůči autoritám. Ne k disciplíně, to jsem se naučil. Ale na autoritu. Rád přemýšlím sám za sebe. A rád dělám problémy.
Nezměním svůj kurz, protože ti, kteří předpokládají, že jsou lepší, než si to přeji.
Pokud fakta neodpovídají teorii, změňte fakta.
Pokud vždy děláte to, co jste vždy dělali, vždy dostanete to, co jste vždy dostali.
Pokud nejste ochotni riskovat neobvyklé, budete se muset spokojit s obyčejným.
pokud nezměníte směr, můžete skončit tam, kam míříte.
Pokud se vám něco nelíbí, změňte to. Pokud to nemůžete změnit, změňte svůj postoj.
Pokud máte pocit, že je obtížné změnit, pravděpodobně budete mít těžší úspěch.
Pokud chcete změnit kulturu, budete muset začít změnou organizace.
Pokud si chcete udělat nepřátele, zkuste něco změnit.
Pokud chcete slyšet to, co říkáte, pak si udělejte čas a řekněte to tak, aby to posluchač skutečně slyšel.
nebudu měnit způsob, jakým vypadám, ani způsob, jakým se cítím, abych se přizpůsobil čemukoli.
v progresivní zemi je změna konstantní; změna je nevyhnutelná.
v době rychlých změn může být zkušenost vaším nejhorším nepřítelem.
není součástí skutečné kultury zkrotit tygry, o nic víc, než je to, aby ovce byly divoké.
není to nejsilnější druh, který přežije, ani nejinteligentnější, který přežije. Je to ten, který je nejvíce přizpůsobivý ke změně.
nepřežijí ti nejsilnější ani nejinteligentnější, ale ti, kteří nejlépe zvládnou změnu.
pro vejce může být těžké proměnit se v ptáka: bylo by pro něj těžší naučit se létat, zatímco zůstane vejcem.
je snadné vydělat peníze. Je mnohem těžší něco změnit.
Naučte se přizpůsobit se podmínkám, které musíte vydržet, ale snažte se změnit nebo opravit podmínky tak, aby byly pro vás nejpříznivější.
Život patří živým a ten, kdo žije, musí být připraven na změny.
nikdy nepochybujte o tom, že malá skupina přemýšlivých, znepokojených občanů může změnit svět. Ve skutečnosti je to jediná věc, která kdy měla.
vedle toho, že děláte správnou věc, je nejdůležitější dát lidem vědět, že děláte správnou věc.
jedna změna vždy ponechává cestu otevřenou pro založení ostatních.
člověk musí každých deset let měnit taktiku, pokud si chce udržet nadřazenost.
jen ti nejmoudřejší a nejhloupější z mužů se nikdy nezmění.
Naše dilema je, že nenávidíme změnu a milujeme ji současně; to, co opravdu chceme, je, aby věci zůstaly stejné, ale zlepšily se.
naše jediná jistota je naše schopnost změnit.
Paralyzujte odpor vytrvalostí.
Lidé se změnám nebrání. Brání se změně!
Lidé chtějí změnu, ale ne příliš mnoho změn. Najít tu rovnováhu je složité pro každého politika.
Lidé se vám budou snažit říct, že všechny velké příležitosti byly vyhozeny. Ve skutečnosti se svět mění každou sekundu a vyfukuje nové příležitosti ve všech směrech, včetně vašich.
silná a trvalá změna vyžaduje neustálou komunikaci, a to nejen po celou dobu zavádění, ale po zavedení hlavních prvků plánu. Čím více druhů komunikace se používá, tím efektivnější jsou.
odpor za každou cenu je tím nejsmyslnějším činem, jaký existuje.
odpor vůči organizované hmotě může mít pouze člověk, který je ve své individualitě stejně dobře organizovaný jako samotná hmota.
pomalost změny obvykle znamená strach z nového.
umění přijetí je umění přimět někoho, kdo vám právě udělal malou laskavost, aby si přál, aby vám mohl udělat větší.
umění života je neustálým přizpůsobováním se našemu okolí.
prvním krokem ke změně je uvědomění. Druhým krokem je přijetí.
největším nebezpečím v době turbulencí není turbulence-jedná se o jednání s včerejší logikou
klíčem ke změně … je zbavit se strachu.
nejtěžší je rozhodnutí jednat, zbytek je pouze houževnatost. Obavy jsou papírové tygry. Můžete dělat, co se rozhodnete udělat.
cesta nejmenšího odporu je cesta poraženého.
lidé musí mít ve vizi vlastnictví. Musí být umožněno, aby toho dosáhli. Pokud existuje jedna investice, kterou byste měli udělat, je to v lidech.
Cena dělat stejnou starou věc je mnohem vyšší než cena změny.
rychlost změn se v dohledné době nezpomalí. Pokud něco, konkurence ve většině průmyslových odvětví se pravděpodobně v příštích několika desetiletích ještě zrychlí.
realita je taková, že změna přichází jedině tehdy, když jdete příkladem.
Duch odporu vůči vládě je při určitých příležitostech tak cenný, že si přeji, aby byl vždy udržován naživu.
Svět se mění v přímém poměru k počtu lidí, kteří jsou ochotni být upřímní o svém životě.
Svět nesnáší změny, přesto je to jediná věc, která přinesla pokrok.
Svět se mění velmi rychle. Velký už nebude porazit malý. Bude to rychlé bití pomalé.
není nic obtížnějšího vzít do ruky, nebezpečnějšího chování nebo nejistějšího v jeho úspěchu, než se ujmout vedení při zavádění nového řádu věcí.
vždy říkají, že čas mění věci, ale ve skutečnosti je musíte změnit sami.
zlepšit se znamená změnit; být dokonalý znamená často se měnit.
skutečná změna se odehrává ve fantazii.
vize bez jednání je pouze sen. Akce bez vidění prostě plyne čas. Vize s akcí může změnit svět.
nemůžeme nic změnit, dokud to nepřijmeme.
žijeme v okamžiku historie, kdy je změna tak urychlená, že začneme vidět přítomnost, až když již mizí.
Když bude těžší trpět, než se změnit … změníte se.
kdo touží po neustálém úspěchu, musí změnit své chování s dobou.
můžete jednat, abyste změnili a ovládli svůj život; a postup, proces je jeho vlastní odměnou.
nemůžete vybudovat přizpůsobivou organizaci bez přizpůsobivých lidí–a jednotlivci se mění pouze tehdy, když musí, nebo když chtějí.
změnu musíte uvítat jako pravidlo, ale ne jako svého vládce.
váš životní úspěch není založen na vaší schopnosti jednoduše se změnit. Je založen na vaší schopnosti měnit se rychleji než vaše konkurence, zákazníci a podnikání.
jste teprve tak mladý, jak jste si to naposledy rozmyslel.

zde je velký seznam nápadů na obchodní jméno, který pokrývá více než 150 nejoblíbenějších průmyslových odvětví, a zde je adresář všech mých sloganů.
o autorovi
ačkoli miliony lidí navštíví Brandonův blog každý měsíc, jeho cesta k úspěchu nebyla snadná. Jděte sem a přečtěte si jeho neuvěřitelný příběh: „od zdravotně postižených a 500 tisíc dolarů v dluhu k profesionálnímu bloggerovi s 5 miliony návštěvníků měsíčně.“Pokud chcete poslat Brandonovi rychlou zprávu, navštivte jeho kontaktní stránku zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.